Summer & School Break : คอร์สปิดเทอม

Summer & School Break : คอร์สปิดเทอม

Summer & School Break

คอร์สซัมเมอร์ และ คอร์สปิดเทอม
สำหรับน้องๆวัย 3ปี – 12ปี


“ปิดเทอม มาใช้ภาษาอังกฤษทำกิจกรรมกันทั้งวัน สนุก สุข ฟิน”

“ลดหน้าจอ ทำกิจกรรมปล่อยพลัง ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์ต่างชาติ”

 ”เสริมสร้าง Self Esteem ความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตัวเอง”

“เสริมทักษะ EF มุ่งเน้นให้คิด วางแผน แก้ปัญหา อดทน และรอคอย”

“ชุมชนสองภาษา จำลองเมืองนอกไว้ให้น้องๆ”
Summer & School Break

 

คอร์สซัมเมอร์ และ คอร์สปิดเทอม เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ

ซึ่งแต่ละครั้งจะมีธีมและกิจกรรมที่แตกต่างกันไป

เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์ชาวต่างชาติ (100%) ตลอดเวลา

เมื่อน้องได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ น้องจะเริ่มคุ้นเคยคุ้นชินภาษาอังกฤษจากการฟัง

เริ่มจับคำและประโยค รวมถึงลอกเลียนแบบคำพูดที่ทิชเชอร์พูดออกมา

เป็นการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและได้ผลดีเยี่ยมน้องๆจะอยู่กับเราทั้งวัน เริ่มเรียน 08.30 น. – 15.00 น.

อิ่มอร่อย กับอาหารกลางวัน และ ของว่าง สะอาดถูกหลักอนามัยที่เราจัดให้ฟรี!!

 

น้องๆที่นอนกลางวัน เรามีพื้นที่ให้น้องนอน เป็นสัดส่วน

ส่วนน้องๆที่ไม่นอนกลางวัน จะมีกิจกรรมพิเศษให้น้องๆร่วมสนุกกันจนไม่อยากกลับบ้าน
สำหรับน้องเล็ก (เนอร์สเซอรี่ และ วัยอนุบาล)


ฟันไทม์ชลบุรี มุ่งเน้นให้น้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน รวมถึงเสริมทักษะที่สำคัญในวัยเรียน

สร้าง Self-Esteem ความภาคภูมิใจและเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

โดยให้น้องได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง
สร้าง EF ในการวางแผนการทำงานให้สร็จได้ เมื่อพบเจอปัญหาน้องๆได้เผชิญหน้ากับปัญหา

คิด วิเคราะห์และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้

และส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อปลูกฝัง การแบ่งปัน การรอคอย

ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการเข้าสังคม

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเน้นการสนทนา

และ หลักการ Phonicsโดยทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 100%
สำหรับพี่ๆวัยประถม

ฟันไทม์ชลบุรี มุ่งเน้นเปิดใจให้น้องๆ รักและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ

โดยเน้นเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ

สื่อสารภาษาอังกฤษตลอดเวลา และฝึกการออกเสียง โดยใช้หลักการ Phonics

โดยทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 100%  ไม่ทิ้งความเข้มข้นในส่วนของ การอ่าน การเขียน

ลงลึกในส่วนของไวยากรณ์

เน้นสร้าง Self-Esteem ความภาคภูมิใจและเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

โดยให้น้องได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง

เน้นสร้าง EF ในการวางแผนการทำงานให้เสร็จได้ เมื่อพบเจอปัญหาน้องๆได้เผชิญหน้ากับปัญหา

คิด วิเคราะห์และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ 

การเรียนของฟันไทม์ชลบุรี

เน้นเรียนผ่านกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 100%

เน้นสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนุก เพราะเมื่อน้องสนุก และมีความสุข น้องๆจะเปิดใจเรียนรู้มากกว่าเดิม

เพิ่มแรงผลักดันให้น้องๆสนใจใคร่รู้มากขึ้น และยังช่วยกระตุ้นให้น้องกล้าสื่อสารมากขึ้นอีกด้วย

น้องจะได้ใช้ภาษาผ่านการใช้จริง จากการลงมือทำกิจกรรม 5 อย่าง

โดยจะมีธีมหลัก ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี 

Cooking / ทำขนม ทำอาหาร เรียนรู้การเข้าครัว

Art / ศิลปะ เรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

Science / ทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกสนานตื่นเต้น

Music / สนุกกับการร้องเพลง เสียงเพลง และเสียงดนตรี

Outdoor / กิจกรรมกลางแจ้ง ยืดเส้นยืดสาย
 

การทำกิจกรรมต่างๆจะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100%

กับทิชเชอร์ต่างชาติที่เป็นมืออาชีพ เป็นกันเอง

และผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากทีมงานฟันไทม์ชลบุรี

เหมือนยกเมืองนอกมาไว้ในคลาสเรียนให้กับน้องๆ 

การเรียนจะแตกต่างจากการเรียนที่เรียนในห้องเรียน

ที่เน้นให้น้องท่องจำคำศัพท์ จำแกรมม่า

แต่ไม่เปิดโอกาสให้น้องได้นำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร

ส่งผลให้เด็กไทยส่วนใหญ่จะ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ไม่ได้


ฟันไทม์ชลบุรี จึงเลือกให้น้องๆได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริงกับทิชเชอร์ชาวต่างชาติ

เสมือนอยู่เมืองนอกที่จำเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจกันได้จริงกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นโดยเน้นการพัฒนา EF และ Self-esteem

สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยการทำกิจกรรมนั้น น้องๆจะเป็นหลักของคลาสเรียน

ส่วนทิชเชอร์เป็นเพียงผู้สนับสนุน ผู้แนะนำ ผู้แก้ไข และ ผู้ให้กำลังใจ

เพื่อผลักดันให้น้องๆได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง

น้องๆจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิด วิเคราะห์ เข้าใจปัญหา

และคิดแก้ปัญหาได้ จากการทำกิจกรรมต่างๆ
ในส่วนของด้านวิชาการ จะสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในแต่ละกิจกรรม

เน้นการเรียนรู้ทุกทักษะสำคัญ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์

เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 1-6 คน ต่อ ทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 1 ท่าน

ทิชเชอร์ดูแลน้องๆ ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

ทำให้น้องๆยังมีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นในด้านความกล้าแสดงออก และความมั่นใจที่มากขึ้น


 

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

  น้องๆวัย 3ปี - 12ปี

  เรียนช่วงปิดเทอม จันทร์ – ศุกร์

  เรียนตั้งแต่ 08.40 น. – 15.00 น. ทิชเชอร์คอยรับน้องๆตั้งแต่ 07.30 น. จนถึง 16.00 น.

  แบ่งกลุ่มเรียนตามช่วงอายุ กลุ่มเล็ก นักเรียน 1-8 คน / กลุ่ม

  ทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 1-2 คน / กลุ่ม

  ฟรีอาหารกลางวัน น้ำดื่ม และ อาหารว่าง

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์