PRIVATE CLASS : คลาสสนทนา คลาสเรียนตัวต่อตัวสำหรับบุคลทั่วไป

PRIVATE CLASS : คลาสสนทนา คลาสเรียนตัวต่อตัวสำหรับบุคลทั่วไป

PRIVATE CLASS
Conversation & ­­
Phonics

คลาสสนทนา และ คลาสเรียนตัวต่อตัว
ติวเข้มเสริมบทเรียน สำหรับ น้องๆชั้นมัธยมศึกษา
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 

“สามารถจัดสรรคลาสได้เองทั้งเรียนตัวต่อตัว หรือ เรียนเป็นกลุ่มได้ตามต้องการ”

 ”เลือกบทเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน”

“เรียนกับทิชเชอร์ชาวต่างชาติที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี”
PRIVATE CLASS
Conversation & ­­
Phonicsสำหรับบุคคลทั่วไป และ องค์กร

ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้งาน

 

 **สามารถเรียนตัวต่อตัว และ สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ**

 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

ผู้เรียนสามารถแจ้งถึงความต้องการและจุดประสงค์ของการเรียนได้

เพื่อทางโรงเรียนจะจัดเตรียมบทเรียนเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เรียน

เช่น เพื่อสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อการเจรจาธุรกิจ ฯลฯ

หรือ บทเรียนสั้นๆเพื่อจัดอบรมให้กับพนักงาน

 

การเรียนในคลาสจะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100%
(เหมือนยกเมืองนอกมาไว้ในคลาสเรียน)
กับทิชเชอร์ต่างชาติที่เป็นมืออาชีพ และเป็นกันเอง

**ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น**

สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษา

เพื่อการติวเข้มและเสริมบทเรียน

 

**สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนตัวต่อตัว, กลุ่มที่จัดมาเอง

หรือกลุ่มที่ทางฟันไทม์จัดให้ 1-6 คนต่อคลาส**

 

ฟันไทม์ชลบุรี มุ่งเน้นให้น้องสามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

อย่างมีความสุข โดยเน้นเรียนภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ และน่าสนใจ

เพราะเมื่อน้องสนุก และมีความสุข น้องๆจะเปิดใจเรียนรู้มากกว่าเดิม

 

รวมถึงการเรียนรู้ที่สนุกจะผลักดันให้น้องๆสนใจในบทเรียนมากขึ้น

 และยังช่วยกระตุ้นให้น้องกล้าสื่อสารมากขึ้น

น้องๆ จะได้เรียนผ่านกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมด

(เหมือนยกเมืองนอกมาไว้ในคลาสเรียน)


**ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น**

การเรียนของฟันไทม์ชลบุรี

 

สำหรับน้องๆมัธยม เน้นเรียนผ่านกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 100%

อีกทั้งยังฝึกการออกเสียง การสะกดคำ การอ่าน การเขียน

โดยใช้หลักการ Phonics กับทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 100%

เน้นการได้ใช้ภาษาผ่านการใช้จริง จากการลงมือทำกิจกรรม 5 อย่าง

หัวข้อไม่ซ้ำกันเลยตลอดทั้งปี

 

Cooking / ทำขนม ทำอาหาร เรียนรู้การเข้าครัว

Art / ศิลปะ เรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

Science / ทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกสนานตื่นเต้น

Music / สนุกกับการร้องเพลง เสียงเพลง และเสียงดนตรี

Outdoor / กิจกรรมกลางแจ้ง ยืดเส้นยืดสาย
โดยการทำกิจกรรมนั้น น้องๆจะเป็นหลักในคลาสเรียน

ส่วนทิชเชอร์จะเป็นเพียงผู้สนับสนุน ผู้แนะนำ ผู้แก้ไข และ ผู้ให้กำลังใจ

เพื่อผลักดันให้น้องๆได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง

 

และยังเพิ่มเติมในส่วนของการติวที่เข้มข้นด้าน การอ่าน การเขียน

ลงลึกในส่วนของไวยากรณ์ รวมถึงเสริมบทเรียนจากการเรียนที่โรงเรียนให้อีกด้วย

 

การเรียนการสอนจะแตกต่างจากการเรียนที่เรียนในห้องเรียน

ที่จะเน้นให้ท่องจำคำศัพท์ จำแกรมม่า

แต่ไม่เปิดโอกาสให้นำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร

ส่งผลให้เด็กไทยส่วนใหญ่จะ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ไม่ได้

 

นอกจากนั้นกิจกรรมและการเรียนในคลาส

ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนา EF และ Self-esteem สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง

ได้ฝึกฝนกระบวนการคิด วิเคราะห์ เข้าใจ และคิดแก้ปัญหาจากกิจกรรมที่ทำเสริมอีกด้วย


  

รายละเอียดคอร์สเรียน : สำหรับบุคคลทั่วไป

  บุคคลทั่วไป หรือ องค์กรที่ต้องการเสริมภาษาอังกฤษเพื่อใช้งาน

  บุคคลทั่วไป สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้

  เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว ติวเข้ม หรือ เรียนเป็นกลุ่มตามต้องการ

  ทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 1 คน / กลุ่ม

  กรณีจัดอบรมเป็นหมู่คณะสามารถเลือกวันและเวลาได้ตามต้องการ

  สามารถแจ้งเนื้อหาที่ต้องการได้ ทางฟันไทม์ชลบุรีจะจัดบทเรียนให้ตรงตามจุดประสงค์

  

รายละเอียดคอร์สเรียน : สำหรับน้องๆมัธยม

  น้องๆวัย 12-17 ปีขึ้นไป

  สามารถเลือกเรียนได้สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

  เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

  เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว ติวเข้ม

  หรือ เรียนกลุ่มเล็ก นักเรียน 1-6 คน / กลุ่ม

  ทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 1 คน / กลุ่มรูปภาพในอัลบัมในบทความ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์